Geldende corona-maatregelen

 • De openingsuren zijn beperkt van 05.00 uur tot 01.00.
 • Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar, steeds minimaal 1,5 meter.
 • Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten, of om de rekening te betalen.
 • Iedere persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten.
 • Kom niet naar de horecaonderneming indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont.
 • Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van de horecaonderneming.
 • Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact tussen personeel en/of klanten.
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel.
 • Zorg steeds voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van de aanwezige handgels of door je handen voldoende te wassen. Was je handen telkens bij aankomst en vertrek.
 • Gelieve contactloos of elektronisch te betalen, vermijd cash zo veel als mogelijk.
 • Gasten dragen een mondmasker in horecazaken, behalve wanneer ze aan tafel zitten. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd.
 • Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
 • Wat ventilatie betreft wordt er aangeraden de luchtverversingssnelheid te verhogen en zo veel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door middel van natuurlijke ventilatie, hetzij door middel van mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Meer informatie op https://www.info-coronavirus.be/nl/ventilatie/.
 • Er geldt een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB.